TFT KAN BRUKES VED

" Adferd/konsentrasjonsproblemer
" Angst
" Avhengighet (f.eks rus, spilling, etc.)
" Nedstemthet
" Fobier
" Forbedring av prestasjoner
" Hodepine/migrene
" Lese- og skrivevansker
" Røyking
" Tannlegeskrekk
" Sinne/hat
" Sjalusi
" Slanking
" Smerter
" Sorg
" Spiseforstyrrelser
" Stress
" Søvnproblemer/mareritt
" Traumer (for eksempel etter sjokk


OM TANKEFELT TERAPI

TFT er en behandlingsmetode som kombinerer østens kunnskap om kroppens energibaner og tradisjonell tankegang innen psykologi. TFT bruker de samme energibanene som ligger til grunn for akupunktur og soneterapi.

Mange har kanskje forsøkt tradisjonelle terapiformer, ofte uten den ønskede effekt. De kan komme fram til en dyp forståelse av problemer og årsaker, men uten at de irrasjonelle følelsene og uønskede
spenningene forsvinner. Da er TFT et verktøy, som stadig oftere blir brukt.

Med TFT beholder du selvsagt evnen til å føle frykt, angst og f.eks smerter. Vi forsøker med TFT i størst mulig grad å endre intensiteten i ubehagelige følelser slik at de blir riktigere i forhold til det man tenker på eller opplever. Når sterke følelser avtar vil dette kunne bli avløst av sinnsro og fravær av fysisk ubehag.


Dr. Roger Callahan, USA
har utviklet og forsket på metoden i 25 år.
Han er psykolog med mer enn 50 års erfaring.


Mats J. Uldal
innførte metoden til Norge i 1997 og er leder av TFT Norway. Han har mange års erfaring som veileder innen toppidrett og næringsliv. Han er den mest erfarne TFT instruktøren i Europa og er leder for Mats Uldal International School of TFT som er den ledende utdannelsen av nye tankefeltpedagoger i Europa. For mer informasjon, se: www.muischool.com

BEHANDLINGEN

Behandlingen gjennomføres ved at du som klient tenker på problemet ditt samtidig
som pedagogen stimulerer punkter på kroppens energibaner med fingerbanking
etter bestemte mønster. Pedagogen stiller underveis spørsmål som avdekker hvilke tanker som er årsaken til ubehaget og stimuleringen av punktene kan føre til at ubehaget/spenningene opphører.

I behandlingen utnyttes kroppens eget naturlige helingssystem og behandlingsformen har ingen kjente uønskede virkninger.

I behandlingen får du opplæring i hvordan, du kan hjelpe deg selv. Slik får du et verktøy du kan bruke ved behov, resten av livet.


Hva krever TFT av deg som klient?

At du er villig til å innse at du har et problem og at du ønsker å bli kvitt det. Det er helt greit å være skeptisk eller tvilende, fordi TFT kan utføres uansett hva klienten tenker om metoden.
Dersom du ikke vil fortelle så mye under behandling, påvirker ikke dette behandlingsresultatet.
Det viktigste er å fininnstille tanken på det som utløser de vonde følelsene.

BEHANDLINGSPAKKE

Du kjøper en behandlingspakke på 5 klokketimer. Første behandling varer vanligvis 1,5 time. Den resterende tiden legger du opp sammen med pedagogen etter behov.
De fleste klarer seg med 5 behandlinger, men dersom det er behov/ønske om flere behandlingstimer betales det pr. gang.
Du betaler en rimelig pris for en behandling som er helt
smertefri og uten noen kjente uønskede virkninger.

FORNØYD GARANTI

Får du ingen respons på TankeFeltTerapi under første behandling, kan du velge å avslutte behandlingspakken.

VELKOMMEN TIL BEHANDLING

Gi deg selv eller noen du er glad i denne muligheten til et bedre liv. Det kan gjelde den som allerede har et godt liv, men som kjenner at det er noe som kunne vært enda bedre. Og det kan gjelde den som har det vondt - psykisk eller fysisk.

Selv etter å ha behandlet og undervist mange
medmennesker siden 1999, blir jeg fortsatt glad og ydmyk av de mange tilbakemeldinger jeg får fra mine klienter og deres foresatte. Og deres undring over hvorfor metoden ikke er enda mer kjent og akseptert. Vi som arbeider med TFT vet at det bare er spørsmål om tid.

 


En dagsaktuell lidelse er spillegalskap. I Norge er det registrert ca. 10.000 under 19 år med spillegalskap. I tillegg er dysleksi, angst og fobier veldig utbredt både blant unge og voksne i Norge. TFT kan være redningen for den som ønsker å prøve dette alternativet. Kanskje verdens mest effektive metode for behandling av mentale lidelser.

Metoden går ut på å stimulere punkt på hodet, kroppen og hendene som via meridiansystemet påvirker blokkeringer i tankene. Når dette gjøres samtidig som
pasienten fokuserer på problemene, vil det i de fleste tilfellene skje at problemene forsvinner helt eller gradvis. Punktene vi banker lett på løser altså opp blokkeringer i tankene som igjen har gitt pasienten spenninger eller smerte/ubehag i mageregionen
og i muskler og ledd. Bankingen gir altså økt aktivitet i kroppen og hodets elektromagnetiske felt, samt at blodsirkulasjonen fordeles jevnt til alle kroppens og hjernens funksjoner.

Behandlingen er smertefri og fører ikke til noen bivirkninger. Ingen eksponering eller andre skremmende opplevelser i løpet av behandlingen. Ditt besøk er selvfølgelig underlagt 100% taushetsplikt.

En kropp og sjel med en jevn strøm av energi og blodsirkulasjon fungerer selvfølgelig
bedre enn en kropp og sjel med en eller flere blokkeringer. Blokkeringer i tankene som
for eksempel er resultat av en traumatisk opplevelse tidligere i livet gir ofte problemer
som angst og fobier for alle tenkelige og utenkelige ting.

Underveis i behandlingen vil pasienten få opplæring i metoden slik at vedkommende
kan utføre egenbehandling. Hjelp til selvhjelp.
Den er ikke ubehagelig, vanskelig eller tidkrevende.

Behandlingen foregår over 5 besøk hvor første behandling er 90 minutter og de
resterende er på ca. 60 min. I tillegg til behandlingene og opplæringen vil pasienten
få med seg rutinene skriftlig og har også anledning å ringe til TFT Molde for oppfølging
og for å få svar på spørsmål. For å få god effekt kreves det at hver enkelt utfører enkle øvelser av metoden på "hjemmebane".

TFT er markedets mest effektive metode for hjelp til selvhjelp (ca. 90% suksessgrad)
for å fjerne / lindre negative følelser som: Angst, depresjon, fobier, traumer etc.
Dette kan skje i løpet av minutter, men oftest innen 5 klokketimer! Metoden har
allerede hjulpet flere tusen mennesker i Norge siden slutten av 90 tallet. Metoden er spesielt godt egnet til krisemestring og traumebehandling.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Vennlig hilsen
Tanke-felt Terapi Pedagog
Bjørn Jarle Kleppen


 
 

Send e-post eller ring:
Tlf.: 71 25 25 53
Mobil: 905 19 705
Fax: 71 25 28 81